קדושת ארץ ישראל

Rabbi Yoel Bin-Nun

April 30, May 7, 21, June 4

Sundays 9:30 am Eastern

April 30: ?ספירת העומר - חקלאות של ארץ ישראל או היסטוריה של עם ישראל

May 7: קדושת ארץ ישראל וקדושת ירושלים

May 21: ?חג השבועות, חג הביכורים או 'זמן מתן תורתנו'

June 4: ארץ ישראל, גשר בין יבשות


Featured speakers